VČETNĚ DPH:

*  Vývoj webu    25€/h.

*  Mobilní vývoj  35€/h.

*  Marketing od  35€/h.

Vývoj a návrh mobilní aplikace (IOS/Android) - Základní - 4 000

Návrh a vývoj webu - Základní  -
4 000

Návrh a vývoj webu - Optimal -  
8 000